पंढरीचा राणा – (७) : (आगामी आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : उघडें मंदिर आहे

/ Marathi Poems
सर्व थरांतिल नारि-नरांना उघडें मंदिर आहे विठुरायाच्या वारकर्‍यांना उघडें मंदिर आहे ।। विठुराया ज्यांचा सांगाती नाहीं त्यांना ज़ातीपाती उच्च-नीच नाहीं,
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा – (६) : (आगामी आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : विठ्ठलमंदिर राहिल उघडें

/ Marathi Poems
चोविस तासहि विठ्ठलमंदिर राहिल हें उघडें ना भक्तांना दर्शन घेण्यां आतां कष्ट पडे ।। १ जेव्हां जेव्हां विठ्ठल झोपे मूर्ती
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा – (५) : (आगामी आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : अविरत भक्त करत वारी

/ Marathi Poems
अविरत भक्त करत वारी, हॅटस् ऑऽऽफ् टु देम् अथक जन ज़ात विठूदारीं, हॅटस् ऑऽऽफ् टु देम् ।। ऊन नि पाउस
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा – (४) :(आगामी आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : चला रे जाऊं पंढरिला

/ Marathi Poems
ज्ञानदेव : चला रे जाऊं पंढरिला तिथें कधीचा अपुल्याकरितां श्रीहरि खोळंबला ।। ज्ञाना ज़रि हठयोगी आहे परी हृदय श्रीहरीस पाहे
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा – (३) : (आगामी आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : निघे दिंडी पंढरपुरला

/ Marathi Poems
भेटायाला भीमातीरीं उभ्या विठ्ठलाला निघे दिंडी पंढरपुरला ।। ज्ञानदेव, मुक्ता, निवृत्ती नामदेव, सोपान संगती सवें तयांच्या, जनी सावता अन् चोखामेळा
पुढे वाचा..

हा दुरावा साहवेना (स्मृतिकाव्य)

/ Marathi Poems
हा दुरावा साहवेना, संपवी क्षणभर स्वयें एकदा स्वप्नांत तरि ये, एकदा तरि ज़वळ ये ।। कां अशी गेलीस सखये प्रेमबंधन
पुढे वाचा..