गजवदना वंदना – (९) : वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा

/ Marathi Poems, Uncategorized
ॐ गणपते, ब्रह्मणस्पते, हे गजमुखा विघ्नेश्वरा, वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा ।। जेव्हांकधी शुभकार्य कुणि आरंभतो सर्वांआधी, मोरेश्वरा, तुज वंदतो पहिलें
पुढे वाचा..

गजवदना वंदना – (८) : प्रिय हा अती श्रीगणपती

/ Marathi Poems
प्रिय हा अती श्रीगणपती देव लाडका नाहीं जगीं कोणी गणेशासारखा ।। तुंदिलतनू, सोंडेमधें मोदक धरी तोलीतसे भरलें तबक हातावरी एकवीस
पुढे वाचा..

गजवदना वंदना – (७) : हे गुणपते श्रीगणपते

/ Marathi Poems
हे प्रथमपते, शारदापते, हे शिवगिरिजापुत्रा हे गुणपते, श्रीगणपते, वंदना प्रभो स्वीकरा ।। वक्रतुंड, गजवक्र, मोरया, गणेश, सुखकर्ता, मंगलमूर्ती, हेरंबा, हे
पुढे वाचा..

गजवदना वंदना – (६) : गणरायाचा विलसे नृत्यविहार

/ Marathi Poems
मृदंग घुमतो , घुंगुरनादीं वीणेचा झंकार नगराजावर गणरायाचा विलसे नृत्यविहार ।। खलनिर्मूलन विघ्ननिवारण पळभर ठेवुन मागे श्रीगणनायक बह्मांडाचा-पालक नाचूं लागे
पुढे वाचा..

गजवदना वंदना – (५) : स्वीकर नमस्कार माझा

/ Marathi Poems
हे गणस्वामी, हे गणनाथा, हे श्रीगणराजा विविध शुभंकर नामीं स्वीकर नमस्कार माझा ।। हस्तिमुखा हे, महाकर्ण हे, हे श्रीगजानना, वक्रुतुंड
पुढे वाचा..

गजवदना वंदना – (४) : ओंकारा गणनाथा

/ Marathi Poems
ओंकारा गणनाथा गजवदन बुद्धिदाता कपिल अमेया विकट मोरया, तूं जीवनदाता ।। युगेंयुगें तव सगुणरूप-अवतार एकदंता युगेंयुगें खल अगणित नाशुन रक्षियलें
पुढे वाचा..