पंढरीचा राणा : उतरला ईश्वर धरेवरी

/ Marathi Poems
उतरला ईश्वर धरेवरी सगुणरूप धारलें परब्रह्मानें पंढरपुरीं ।। वैकुंठींचा प्रभु नारायण करतो जो विश्वाचें पालन, कलियुगात म्हणती विठ्ठल, तो हरी
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा : विठूचे पद मजला लाभावे

/ Marathi Poems
विठूचे पद मजला लाभावे देह मातिचा बनण्यां कांचन, अन्य कशास हवें ? नच माहित, मेघांच्या मागे विठ्ठल दिसतो कां कुणां
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा : मी विलीन झालो

/ Marathi Poems
पांडुरंग रंगीं रंगुन नामामृता प्यालो पांडुरंग अंतरंगीं, मी विलीन झालो ।। द्वैत आणि अद्वैतातिल फरक मज कळेना निर्गुण-सगुणातिल मजला भेद
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा : नांव पांडुरंग कसें ?

/ Marathi Poems
नांव पांडुरंग कसें ? (गझलनुमा गीत) रंग तुझा सावळाच, नांव पांडुरंग कसें ? लक्ष भक्त पाहतात लक्ष तुझे रंग कसे
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा : मला विठ्ठलाचा विरह सोसवेना

/ Marathi Poems
अजूनी दिसेना पंढरीचा राणा मला विठ्ठलाचा विरह सोसवेना ।। बुवा-साधु-स्वामी यांचे पाय वंदिले मी पुजारी नि पंडित यांचे पंथ धुंडले
पुढे वाचा..

पंढरीचा राणा : आधाराचा हात देई पंढरीचा नाथ

/ Marathi Poems
ठेचकळे आंधळा मी काळोख्या पथात आधाराचा हात देई पंढरीचा नाथ ।। चुकीचाच धरला रस्ता, असा चालतो मी – विषयवासनांच्या पंकीं
पुढे वाचा..