No Picture
Marathi Articles

(टिप्पणी-०८०९१८) : फॉरेन एक्सचेंज

September 8, 2018 सुभाष नाईक 0

  गेल्या दोनचार दिवसांत  बातमी  वाचली की, रुपयाचा फॉरेन एक्सचेंज रेऽट,  ७१.९९ म्हणजे , जवळजवळ ७२ झाला आहे . म्हणजेच,  एका डॉलरच्या बदल्यात आपल्याला ७२ रुपये मिळतात . किंवा असंही म्हणतां   येईल की एक डॉलर […]

No Picture
Marathi Poems

क्षमस्व

September 4, 2018 सुभाष नाईक 0

  ‘आम्ही क्षमस्व आहो’ , मोबाइल बडबडताहे ‘तुम्ही क्षमस्व आहां , मग मीही क्षमस्व आहे’. ‘क्षमस्व’ म्हणजे काय? , कुणां हें नक्की ठाउक नाहीं करता वापर हास्यास्पद , तिरकस प्रतिसादा मीही !   ‘चूकच नाहीं’, […]

No Picture
Marathi Poems

(श्रीकृष्णजन्माष्टमीनिमित्त) : वनमाळी सांवळा

September 2, 2018 सुभाष नाईक 0

गोपी :                   तेजस नीलमण्यांचा मळा राजस वनमाळी सांवळा ।।   नयनमनोहर रूप सांवळें मनीं उतरलें कैसें, न कळे न होइ तृप्ती, बघण्यां होती नयनिं प्राण गोळा ।।   नील कमलदल, भ्रमरपुंजही श्यामल यमुना, श्यामला […]