संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (९)/११

/ Marathi Articles
 संस्कृतचें ऐक्यासाठी योगदान : शेषराव मोरे यांच्या लेखाचें हेंच शीर्षक आहे, त्याअर्थी, तसें योगदान वास्तवात आहे, असें त्यांचें मत
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (८) –(ब)/११

/ Marathi Articles
• ‘आजच्या जगात भौतिक व्यवहारासाठी संस्कृतचा कांहींही उपयोग नाहीं’ ( इति शिरवळकर) –  हा मुद्दा आपण आधीच हाताळला आहे.
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (८ ) – (अ )/११

/ Marathi Articles
विवेक शिरवळकर यांच्या प्रतिसादाबद्दल : • शिरवळकर यांनी राजोपाध्ये यांच्या कांहीं मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे. आपण त्यांची चर्चा आधी केलेलीच
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (७)/११

/ Marathi Articles
 किशोर मांदळे यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल : • ‘संस्कृतच काय कुठल्याही भाषेचा निषेध करणें हितावह नाहींच’, हें मांदळे यांचें म्हणणें योग्य
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (६)/११

/ Marathi Articles
 हेमंत राजोपाध्ये यांच्या प्रतिसादाबद्दल : हा विचारप्रवर्तक लेख आहे. त्यांनी मुख्य मुद्दे समर्थपणें हाताळलेले आहेत, मी basically त्यांच्याशी सहमत
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (५ )/११

/ Marathi Articles
 माधवी जोशी यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल : माधवी जोशी यांच्या मुद्द्यांशी मी basically सहमत आहे. एकदोन गोष्टींचा थोडाफार खुलासा. • मॅक्सम्युलरबद्दल
पुढे वाचा..