No Picture
Marathi Poems

गजवदना वंदना – (९) : वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा

September 14, 2016 सुभाष नाईक 0

ॐ गणपते, ब्रह्मणस्पते, हे गजमुखा विघ्नेश्वरा, वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा ।। जेव्हांकधी शुभकार्य कुणि आरंभतो सर्वांआधी, मोरेश्वरा, तुज वंदतो पहिलें तुझें अर्चन सदा गणनायका ।। राहत उभी अरिसंकटें भक्तांपुढे तीं नाशण्यां, हे मोरया, तुज साकडें […]