No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : मला विठ्ठलाचा विरह सोसवेना

अजूनी दिसेना पंढरीचा राणा मला विठ्ठलाचा विरह सोसवेना ।। बुवा-साधु-स्वामी यांचे पाय वंदिले मी पुजारी नि पंडित यांचे पंथ धुंडले मी परी विठ्ठलाच्या दारीं कुणी पोंचवेना ।। पांडुरंगभेटीपुढती खुजे सप्तस्वर्ग दुर्बल मी, दुर्गम दुष्कर नरजीवनमार्ग […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : आधाराचा हात देई पंढरीचा नाथ

ठेचकळे आंधळा मी काळोख्या पथात आधाराचा हात देई पंढरीचा नाथ ।। चुकीचाच धरला रस्ता, असा चालतो मी – विषयवासनांच्या पंकीं अजुन लोळतो मी मद-मत्सर-मोह यांचा संग नसे जात ।। जरी मी न जाऊं शकलो कधी […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : नांव पांडुरंग कसें ?

नांव पांडुरंग कसें ? (गझलनुमा गीत) रंग तुझा सावळाच, नांव पांडुरंग कसें ? लक्ष भक्त पाहतात लक्ष तुझे रंग कसे ? हात कटीवर ठेवुन विटेवरी स्तब्ध उभा रूप तुझें ठायिं ठायिं तरि भक्तांसंग कसें ? […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा – (९) : (आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : मज हवी पंढरीवारी

February 19, 2017 सुभाष नाईक 0

यात्रा चारीधाम नको, मज हवी पंढरीवारी देवांचाही देव तिथें विठु , भक्तांचा कैवारी ।। नेत्र मिटुनही अंत:चक्षू रूप पाहती त्याचें झोपेमध्येसुद्धां विठ्ठलमूर्ती नयनीं नाचे अखंड विठ्ठलमहिमा गाती या वाचा चत्वारी ।। भान हरपलें, प्राण हरखले, […]

No Picture
Marathi Poems

स्मृतिकाव्य : भेटूं या एकदा पुन्हां

November 1, 2016 सुभाष नाईक 0

( प्रियपत्नी डॉ. स्नेहलता हिच्या निधनाला २०१६ च्या लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी एक वर्ष झालें. त्यानिमित्तानें तिच्या स्मृत्यर्थ. ) सहजीवन सरलें , तरि भंवती अजुन खुणा सखये, आपण भेटूं या एकदा पुन्हां ।। ठाउक होतें ‘सोडुन जाणें’, […]

No Picture
Marathi Poems

( कोजागरी प्रीत्यर्थ ) : गोकुळ – ३ : धुंद सुरूं रास

October 12, 2016 सुभाष नाईक 0

(चाल : पारंपारिक गरबा / डांडियाची ) नृत्य गोपगोपींचें , धुंद सुरूं रास वृंदावन लोटलें शरद-उत्सवास ।। केशकलापीं गोपी माळती फुलें वेण्यांचा संच दाट लांबवर झुले चंपक, जुइ, मोगरा, दरवळे सुवास ।। वस्त्रांतुन एकएक रंग […]

No Picture
Marathi Poems

( नवरात्रि व दुर्गापूजा निमित्तानें ) : माते दुर्गे चंडिके

जय दुर्गे चंडिके माते, हे दुर्गे चंडिके तुझ्या वरदहस्ताविण, माते, जग ना चालुं शके ।। तूं चामुंडा, काली माता अंबा, ‘शेरोंवाली’ माता वेगवेगळें रूप तुझें भक्तांच्या मनिं झळके ।। रुंड चेचशी पायाखालीं मुंडमालिका कंठीं घाली […]

No Picture
Marathi Poems

गजवदना वंदना – (१०) : वरद गणपती गुणद गणपती

September 14, 2016 सुभाष नाईक 0

वरद गणपती, गुणद गणपती, सुखद गणपती रे तव शुभ नामें बिकट पथा निष्कंटक करती रे ।। चिवट दाट भवतापकर्दमीं जीवनशकट रुते कुटिल भयप्रद संकट भेसुर विकटकास्य करते नतद्रष्ट विघ्नांचें सावट, विकटा, हटव पुरें ।। दुष्ट-कष्ट […]

No Picture
Marathi Poems

गजवदना वंदना – (९) : वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा

September 14, 2016 सुभाष नाईक 0

ॐ गणपते, ब्रह्मणस्पते, हे गजमुखा विघ्नेश्वरा, वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा ।। जेव्हांकधी शुभकार्य कुणि आरंभतो सर्वांआधी, मोरेश्वरा, तुज वंदतो पहिलें तुझें अर्चन सदा गणनायका ।। राहत उभी अरिसंकटें भक्तांपुढे तीं नाशण्यां, हे मोरया, तुज साकडें […]

No Picture
Marathi Poems

गजवदना वंदना – (८) : प्रिय हा अती श्रीगणपती

September 14, 2016 सुभाष नाईक 0

प्रिय हा अती श्रीगणपती देव लाडका नाहीं जगीं कोणी गणेशासारखा ।। तुंदिलतनू, सोंडेमधें मोदक धरी तोलीतसे भरलें तबक हातावरी एकवीस हा नैवेद्य प्रिय या गजमुखा ।। मांडीवरी पद ठेवुनी ऐटित बसे तोंडावरी स्मित नेहमी विलसत […]