No Picture
Marathi Poems

पावनखिंडीतला ढाण्या वाघ ( १२-१३ जुलै १६६०)

शाहीर पहिला – पन्हाळ्याहुनी शिवबाराजे पळत विशाळगडीं अंधारातुन सोबत करती मर्द मावळेगडी । दुश्मनास चकवून धावती चिखलातुन पायीं सुखरुप राजांना न्यायाची या वाघांना घाई । पहाट होतां दिसे पायथा, मागुन दुश्मन धावे आतां कैसे पुढला […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : उतरला ईश्वर धरेवरी

उतरला ईश्वर धरेवरी सगुणरूप धारलें परब्रह्मानें पंढरपुरीं ।। वैकुंठींचा प्रभु नारायण करतो जो विश्वाचें पालन, कलियुगात म्हणती विठ्ठल, तो हरी असे द्वापरीं ।। क्षीरसागरा मागे ठेवुन शेषनाग-मंचकास त्यागुन नसे गरुडही, उभा एकला तिष्ठत विटेवरी ।। […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : विठूचे पद मजला लाभावे

विठूचे पद मजला लाभावे देह मातिचा बनण्यां कांचन, अन्य कशास हवें ? नच माहित, मेघांच्या मागे विठ्ठल दिसतो कां कुणां ? असती कां क्षितिजापल्याड श्रीविठ्ठलवस्तीच्या खुणा ? विठू भक्तहृदयीं वसतो, पण, ठाम मला ठावें ।। […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : मी विलीन झालो

पांडुरंग रंगीं रंगुन नामामृता प्यालो पांडुरंग अंतरंगीं, मी विलीन झालो ।। द्वैत आणि अद्वैतातिल फरक मज कळेना निर्गुण-सगुणातिल मजला भेद आकळेना तरी परब्रह्म दिसलें, धन्य धन्य झालो ।। नकळतांच हृदयीं मोठा चमत्कार झाला निमिषातच माझा […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : मला विठ्ठलाचा विरह सोसवेना

अजूनी दिसेना पंढरीचा राणा मला विठ्ठलाचा विरह सोसवेना ।। बुवा-साधु-स्वामी यांचे पाय वंदिले मी पुजारी नि पंडित यांचे पंथ धुंडले मी परी विठ्ठलाच्या दारीं कुणी पोंचवेना ।। पांडुरंगभेटीपुढती खुजे सप्तस्वर्ग दुर्बल मी, दुर्गम दुष्कर नरजीवनमार्ग […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : आधाराचा हात देई पंढरीचा नाथ

ठेचकळे आंधळा मी काळोख्या पथात आधाराचा हात देई पंढरीचा नाथ ।। चुकीचाच धरला रस्ता, असा चालतो मी – विषयवासनांच्या पंकीं अजुन लोळतो मी मद-मत्सर-मोह यांचा संग नसे जात ।। जरी मी न जाऊं शकलो कधी […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : नांव पांडुरंग कसें ?

नांव पांडुरंग कसें ? (गझलनुमा गीत) रंग तुझा सावळाच, नांव पांडुरंग कसें ? लक्ष भक्त पाहतात लक्ष तुझे रंग कसे ? हात कटीवर ठेवुन विटेवरी स्तब्ध उभा रूप तुझें ठायिं ठायिं तरि भक्तांसंग कसें ? […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा – (९) : (आषाढी एकादशीनिमित्तानें) : मज हवी पंढरीवारी

February 19, 2017 सुभाष नाईक 0

यात्रा चारीधाम नको, मज हवी पंढरीवारी देवांचाही देव तिथें विठु , भक्तांचा कैवारी ।। नेत्र मिटुनही अंत:चक्षू रूप पाहती त्याचें झोपेमध्येसुद्धां विठ्ठलमूर्ती नयनीं नाचे अखंड विठ्ठलमहिमा गाती या वाचा चत्वारी ।। भान हरपलें, प्राण हरखले, […]

No Picture
Marathi Poems

स्मृतिकाव्य : भेटूं या एकदा पुन्हां

November 1, 2016 सुभाष नाईक 0

( प्रियपत्नी डॉ. स्नेहलता हिच्या निधनाला २०१६ च्या लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी एक वर्ष झालें. त्यानिमित्तानें तिच्या स्मृत्यर्थ. ) सहजीवन सरलें , तरि भंवती अजुन खुणा सखये, आपण भेटूं या एकदा पुन्हां ।। ठाउक होतें ‘सोडुन जाणें’, […]

No Picture
Marathi Poems

( कोजागरी प्रीत्यर्थ ) : गोकुळ – ३ : धुंद सुरूं रास

October 12, 2016 सुभाष नाईक 0

(चाल : पारंपारिक गरबा / डांडियाची ) नृत्य गोपगोपींचें , धुंद सुरूं रास वृंदावन लोटलें शरद-उत्सवास ।। केशकलापीं गोपी माळती फुलें वेण्यांचा संच दाट लांबवर झुले चंपक, जुइ, मोगरा, दरवळे सुवास ।। वस्त्रांतुन एकएक रंग […]