No Picture
Marathi Poems

(मराठी भाषा दिनाच्या निमित्तानें) : माय मराठी : (लघुकाव्य-संच)

February 25, 2018 सुभाष नाईक 0

(मराठी भाषा दिनाच्या निमित्तानें   (१) मराठी-भाषा-दिवस करूं या साजरा माय मराठीला करूं मानाचा मुजरा चला, आज  मराठीचे गोडवे गाऊं उद्या  तिच्या उन्नतीचें विसरून जाऊं  ।। – (२)     भेटला ज्ञानया जसा ‘देश्य’ भाषेला भेटला शिवाजी […]

No Picture
Marathi Poems

( शिवजयंतीनिमित्त ) छत्रपतीचा जयजयकार

February 20, 2018 सुभाष नाईक 0

  मराठदेशाच्या मातीचा गर्जा जयजयकार मराठियांच्या छत्रपतीचा गर्जा जयजयकार ।।   उन्नत दुर्गम सह्यकड्यांचा निबिड वनें, बेलाग गडांचा जलदुर्गांच्या दृढ पंक्तीचा गर्जा जयजयकार  ।। मराठियांच्या छत्रपतीचा गर्जा जयजयकार ।।   चपळ, वायुसम घोडदळांचा शूर मावळ्यांच्या […]

No Picture
Marathi Poems

अमेरिकेतिल नवागत-नातवास

January 16, 2018 सुभाष नाईक 0

 नवागता, बाळा, तुज बघुनी आनंदानें भरली कावड मरुस्थला भिजवी श्रावणझड . – नवागता, नवकिरण भास्कराचा शुभंकरा, तूं कळस मंदिराचा आशीष तिथें देई प्रशांत-उदधी देइ इकडुनी आशीर्वच हिमनिधी . – प्रशांत–उदधी : Pacific Ocean हिमनिधी – […]

No Picture
Marathi Poems

(बालदिनानिमित्त) : जराशी मजा

November 14, 2017 सुभाष नाईक 0

•उंदीरमामा दिसताच मनीमाऊनं घातली झडप उंदीरमामा झटकन् बिळात झाला गडप. – •कुत्रा गुरगुरला बोक्यावर बोका त्याला फिसकारला दोघांनी नाकं फेंदारली दोघांची गुरगुर वाढली दोघांची शेपटी झाली ताठ कुत्र्यानं वासले दात अन् पाय उगारला बोक्यानं नख्यांचा […]

No Picture
Marathi Poems

कायम मनीं वसावा विठ्ठल

October 31, 2017 सुभाष नाईक 0

ध्यावा गानिं दिसावा विठ्ठल कायम मनीं वसावा विठ्ठल ।। नच जाणत मी निर्गुण ब्रह्मा मजला केवळ ठावा विठ्ठल ।। जगतीं ऊन नि खड्डे काटे वाटेवरी विसावा विठ्ठल ।। अंध पुरा मी, मार्ग दिसेना तडफड ही […]

No Picture
Marathi Poems

वाट पंढरिची पावन ही

October 31, 2017 सुभाष नाईक 0

पुण्यनगर पंढरीला घेउनिया जाई वाट पंढरिची पावन ही ।। चालतात पाय रस्ता, नेत्र पंढरीकडे दूर जरी देह, पोचें हृदय विठ्ठलापुढे भक्त-देव यांच्यांमध्ये अंतरची नाहीं ।। सोडुन आलो मागुती घर, कुटुंबां जरी चिंता निज-संसाराची नसे अम्हांला […]

No Picture
Marathi Poems

पावनखिंडीतला ढाण्या वाघ ( १२-१३ जुलै १६६०)

शाहीर पहिला – पन्हाळ्याहुनी शिवबाराजे पळत विशाळगडीं अंधारातुन सोबत करती मर्द मावळेगडी । दुश्मनास चकवून धावती चिखलातुन पायीं सुखरुप राजांना न्यायाची या वाघांना घाई । पहाट होतां दिसे पायथा, मागुन दुश्मन धावे आतां कैसे पुढला […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : उतरला ईश्वर धरेवरी

उतरला ईश्वर धरेवरी सगुणरूप धारलें परब्रह्मानें पंढरपुरीं ।। वैकुंठींचा प्रभु नारायण करतो जो विश्वाचें पालन, कलियुगात म्हणती विठ्ठल, तो हरी असे द्वापरीं ।। क्षीरसागरा मागे ठेवुन शेषनाग-मंचकास त्यागुन नसे गरुडही, उभा एकला तिष्ठत विटेवरी ।। […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : विठूचे पद मजला लाभावे

विठूचे पद मजला लाभावे देह मातिचा बनण्यां कांचन, अन्य कशास हवें ? नच माहित, मेघांच्या मागे विठ्ठल दिसतो कां कुणां ? असती कां क्षितिजापल्याड श्रीविठ्ठलवस्तीच्या खुणा ? विठू भक्तहृदयीं वसतो, पण, ठाम मला ठावें ।। […]

No Picture
Marathi Poems

पंढरीचा राणा : मी विलीन झालो

पांडुरंग रंगीं रंगुन नामामृता प्यालो पांडुरंग अंतरंगीं, मी विलीन झालो ।। द्वैत आणि अद्वैतातिल फरक मज कळेना निर्गुण-सगुणातिल मजला भेद आकळेना तरी परब्रह्म दिसलें, धन्य धन्य झालो ।। नकळतांच हृदयीं मोठा चमत्कार झाला निमिषातच माझा […]