No Picture
Marathi Articles

टिप्पणी – २०१०१६ : इच्छामरण

October 26, 2016 सुभाष नाईक 0

बातमी : डच गव्हर्नमेंट पासेस् अ लॉ फॉर असिस्टेड डेथ् फॉर दि हेल्दी संदर्भ – हल्लीहल्लीची, पाश्चिमात्य देशातील एका टी.व्ही. चॅनलवरील बातमी.  आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की भारतात आत्महत्या हा एक गुन्हा मानला जातो. […]

No Picture
Marathi Articles

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (११) : परिशिष्टें – (१) व (२)

October 20, 2016 सुभाष नाईक 0

परिशिष्ट – (१) फुलपाखरू आणि संस्कृत (व इतर भाषा ) [ ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ या शीर्षकाच्या प्रा.शेषराव मोरे यांच्या लोकसत्तामधील लेखावरील, श्री. किशोर मांदळे यांच्या प्रतिक्रियेतील एक मुद्दा ] • ‘संस्कृतमध्ये फुलपाखराला शब्द नाहीं’ […]

No Picture
Marathi Poems

( कोजागरी प्रीत्यर्थ ) : गोकुळ – ३ : धुंद सुरूं रास

October 12, 2016 सुभाष नाईक 0

(चाल : पारंपारिक गरबा / डांडियाची ) नृत्य गोपगोपींचें , धुंद सुरूं रास वृंदावन लोटलें शरद-उत्सवास ।। केशकलापीं गोपी माळती फुलें वेण्यांचा संच दाट लांबवर झुले चंपक, जुइ, मोगरा, दरवळे सुवास ।। वस्त्रांतुन एकएक रंग […]

No Picture
Marathi Articles

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (१०)/११

October 12, 2016 सुभाष नाईक 0

 सारांश , आणि निष्कर्ष : आपण शेषराव मोरे यांच्या लेखातील मुद्यांवर, तसेच त्यावरील प्रतिक्रियांबद्दलही चर्चा केली, खंडनमंडन केलें, कांहीं माहिती दिली, कांहीं नवीन मुद्दे मांडले . त्या सर्वाचा सारांश, आणि कांहीं निष्कर्ष, आतां थोडक्यात […]

No Picture
Marathi Articles

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (९)/११

October 12, 2016 सुभाष नाईक 0

 संस्कृतचें ऐक्यासाठी योगदान : शेषराव मोरे यांच्या लेखाचें हेंच शीर्षक आहे, त्याअर्थी, तसें योगदान वास्तवात आहे, असें त्यांचें मत असल्याचें स्पष्ट आहे. मी या बाबतीत मोरे यांच्याशी सहमत आहे. • गेल्या कांहीं सहस्त्रकांचा भारताचा […]

No Picture
Marathi Articles

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (८) –(ब)/११

• ‘आजच्या जगात भौतिक व्यवहारासाठी संस्कृतचा कांहींही उपयोग नाहीं’ ( इति शिरवळकर) –  हा मुद्दा आपण आधीच हाताळला आहे. आंतरराष्ट्रीत कीर्तीचे ज्येष्ठ विद्वान (कै.) दिनेश माहुलकरांचा अनुभव व त्याचें कथन काय सांगतें, तें आपण […]

No Picture
Marathi Articles

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (८ ) – (अ )/११

विवेक शिरवळकर यांच्या प्रतिसादाबद्दल : • शिरवळकर यांनी राजोपाध्ये यांच्या कांहीं मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे. आपण त्यांची चर्चा आधी केलेलीच आहे. पुनरावृत्तीची आवश्यकता नाहीं. • ‘संस्कृतमधील बरेंच ज्ञान काळाच्या उदरात लुप्त झालें’ (इति शिरवळकर) – […]

No Picture
Marathi Articles

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (७)/११

 किशोर मांदळे यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल : • ‘संस्कृतच काय कुठल्याही भाषेचा निषेध करणें हितावह नाहींच’, हें मांदळे यांचें म्हणणें योग्य आहे.  मात्र, चक्रधर स्वामी, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकोबा यांच्या काळीं मराठी ही जनभाषा बनलेली होती. […]

No Picture
Marathi Poems

( नवरात्रि व दुर्गापूजा निमित्तानें ) : माते दुर्गे चंडिके

जय दुर्गे चंडिके माते, हे दुर्गे चंडिके तुझ्या वरदहस्ताविण, माते, जग ना चालुं शके ।। तूं चामुंडा, काली माता अंबा, ‘शेरोंवाली’ माता वेगवेगळें रूप तुझें भक्तांच्या मनिं झळके ।। रुंड चेचशी पायाखालीं मुंडमालिका कंठीं घाली […]